Gram altın Cumhuriyet Altını Gümüş ONS Yarım Altın

Hacı adaylarına seminer verildi

Hacı adaylarına seminer verildi

Batman İl Müftülüğü tarafından, bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim semineri verildi.

Bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması amacıyla Batman İl Müftülüğü tarafından eğitim semineri gerçekleştirildi.

Aygün Müftülük Camii'nde verilen seminere konuşmacı olarak Batman İl Müftüsü Turgut Erhan katıldı.

Kulun Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimlerine ibadet dendiğini bildiren Erhan, geniş anlamda ibadetin, müminin bütün hayatını Allah'ın arzu ettiği şekilde tanzim etmesi olduğunu söyledi.

Erhan, "İnsanın yaratılış gayesi ibadettir. İnsan ibadetle Allah katında değer kazanır. İbadeti adetten ayıran niyettir. Yaptığımız ibadetleri değerli kılan ve anlamlandıran niyettir. Kulluğumuzun derecesini, eylemlerimizin mükemmelliği değil, niyetlerimizdeki samimiyet belirler. İbadette samimiyetin zirve noktası ihsan derecesidir. İhsan, Allah’ı görüyor gibi ibadet etmektir." dedi.

"Hac yolculuğunun kendine özgü zorlukları vardır"

Haccın, imkânı olan her Müslüman'ın, belirli bir zaman içinde belirli mekânları ziyaret ederek, bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadet olduğuna değinen Erhan, şunları söyledi:

"Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri farklı ancak hedefleri, duyguları ve gayeleri aynı milyonlarca Müslüman'ın ilahi aşk içerisinde bir araya gelmesi ve birlikte Allah’a yönelmesidir. Hac; tevhit, sabır ve ahlak eğitimidir. Hac; sahip olduğumuz her türlü nimetten uzaklaşıp, her türlü acziyeti idrak etmektir. Hac, bir arınma sürecidir. Bu süreci yaşadıktan sonra nefisle mücadele etmektir. Hac, Müslüman olmanın sorumluluklarını hakkıyla yerine getirme taahhüdü ve bu taahhüde bağlı kalmaktır. Hayatımızın en anlamlı yolculuğudur. Bu yolculuk; rahmet, uhuvvet, muhabbet, tefekkür, ibret, hikmet, dua ve yakarışlarla yüklüdür. Hac yolculuğu uzun ve kendine özgü zorlukları olan bir yolculuktur."

"Bu yolculukta faziletli kazanımlar elde edeceğiz"

Bu ibadetle bazı kazanımların elde edileceğini sözlerine ekleyen Erhan, "Hac, iç içe geçmiş beş yolculuktur: Tevhidin tarihine yolculuk, kalbe yolculuk, ahirete yolculuk, beytin rabbine yolculuk, kardeşlerimize yolculuk. Bu yolculukta sabır, isar, takva, teslimiyet, disiplin, günahlardan arındırma, eğitim, cömertlik, çevre bilinci, ibadet alışkanlığı, ümmet olma bilinci gibi faziletli kazanımlar elde edeceğiz. Hacda kazanmış olduğumuz bu güzellikleri hayatımız boyunca devam ettirmemiz gerekir. Hacı olabilmek için gösterdiğimiz gayret ve çaba kadar hacı kalabilmek için de çaba ve gayret gösterebilmeliyiz. Yaratılış gayesi ibadet olan insanın, kazanımlarını koruyabilmesi için hem hacdan önce hem de hacdan sonra kulluk bilincini unutmamasıdır. Hac; tevhit, sabır ve ahlak eğitimidir. Hac; ihramlar içinde, sahip olduğumuz her türlü nimetten uzaklaşmak ve tevazu bilincini yakalamaktır. Hac, bir arınma sürecidir. Bu süreci yaşadıktan sonra nefse karşı mücadelede söz vermektir. Hac, Allah'a olan bağlılığın kalıcı olduğu şuuruna varmak ve Kabe'de söz vermektir. Haccınız mebrûr, amelleriniz makbûl, günahlarınız mağfûr olsun." ifadelerini kullandı.

Hacı adayları ise seminerden ve uygulamalı hac provasından etkilendiklerini dile getirdiler. 

 

Stillendirme